SEMINARIUM

Zagadnienia Teorii Osobliwości

Wtorek godz. 14:15-16:00, sala 164 Gmach EiTI, PW

Aktualny program

Program 2003/2004

Program 2002/2003

Program 2001/2002

Program 2000/2001

Kierownik: Prof. dr hab. Stanisław Janeczko,

tel. 660-7661, e-mail : janeczko@ise.pw.edu.pl

 

Celem seminarium jest studiowanie najnowszych osiągnięć teorii osobliwości i zagadnień pokrewnych rozpatrywanych w wielu dziedzinach matematyki i jej zastosowaniach. Tematyka seminarium obejmuje teorię osobliwości i teorię bifurkacji, geometrię zespoloną, geometrię symplektyczną i topologię symplektyczną, metody geometrii algebraicznej, topologii różniczkowej i geometrię zbiorów semialgebraicznych, modele matematyczne w fizyce, naukach przyrodniczych i społecznych. W szczególności zainteresowania badawcze w obrębie seminarium dotyczą: klasyfikacji osobliwości w geometrii symplektycznej z zastosowaniami w teorii pola i matematycznej fizyce, klasyfikacji kaustyk i ich uogólnień, badania niezmienników symplektycznych i kohomologii kwantowych, uogólnień teorii Morse’a, badania wasności globalnych rozmaitości symplektycznych i ich podrozmaitości, klasyfikacji osobliwości form różniczkowych, badania osobliwości funkcji quasi-okresowych i prawie-okresowych, rozszerzenia pojęciowego teorii katastrof, badania dynamiki w układach nieliniowych, zastosowania metod teorii osobliwości do badania przejść fazowych, łamania symetrii, wzrostu i ewolucji form oraz modelowania zjawisk w naukach przyrodniczych i społecznych, zastosowania geometrii zespolonej i topologii różniczkowej w matematycznej fizyce i biologii.

Kontakty naukowe:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Jagielloński, University of Liverpool (Anglia), University of Warwick(Anglia), University of Utrecht (Holandia), Southampton University (Anglia), University of Savoie (Chambery, Francja), University of California at Santa Cruz (USA), ETH (Zurich, Szwajcaria), Moskiewski Niezależny Uniwersytet (Moskwa, Rosja), MPI fur Mathematik (Bonn, Niemcy), Hokkaido University (Sapporo, Japonia), Tokyo Institute of Technology (Tokyo, Japonia), Instytut Steklova (Moskwa, Rosja), Politechnika w Aachen (Niemcy), Uniwersytet w Bochum (Niemcy), Facultes Universitaires de Namur (Namur, Belgia), Newton Institute (Cambridge, Anglia), Ecole Normale Superieure de Lyon (Lyon, Francja), Universite d’Angers (Angers, Francja), Centre Mathematiques, Ecole Polytechnique (Paryż, Francja), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Szwajcaria), University of Bergen (Bergen, Norwegia).

Gośćmi Seminarium byli m.in.:

P. Achermann (Zurich), A. Agrachev (Moskwa), M. Arkovitz (Dartmouth, USA), J. Basto-Goncalves (Porto), E. Bayer (Francja), L. Birbrair (Brazylia), J.W. Bruce (Liverpool), Y. Chekanov(Moskwa), D. Chillingworth (Southampton), M. Dellnitz (Hamburg), H. Duistermaat (Utrecht), U. Felderhof (Aachen), T. Fukuda (Tokyo), P. Giblin (Liverpool), C.G. Gibson (Liverpool), M. Golubitsky (Houston, USA), F. Hirzebruch (MPI Bonn), G. Ischikawa (Sapporo), S. Izumiya (Sapporo), A. Joets (Orsay, Paryż), M. Kazarian (Moskwa), J. Kijowski (Warszawa), H. Knoerrer (ETH, Zurich), S. Łojasiewicz (Kraków), G. Mackey (Harward), D. Mond (Warwick), S. Niemirovski (Moskwa), F. Pelletier (Chambery), G. Plotnikova (Namur), J. Rieger (Halle), M. Roberts (Warwick), M. Ruas (Sao Paolo), S. Sedykh (Moskwa), P. Simon (Budapeszt), I. Stewart (Warwick), R. Uribe-Vargas (Paryż), J.-P. Sikorav (Lyon), D. Siersma (Utrecht), A. Strasburger (Warszawa), A. Volford (Budapeszt), B. Wajnryb (Israel), G. Wassermann (Bochum), M. Wojtkowski (Tucson, USA), V. Zakalyukin (Moskwa), M. Zhitomirski (Israel).

W ramach działalności Seminarium były współorganizowane 4 Sympozja w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha :

1993 Symposium on Singularities and Differential Equations, BCP Vol. 33.

1995 Symposium on Differential Geometry and Mathematical Physics, BCP Vol. 39.

1998 Symposium on Geometry and Topology of Caustics, CAUSTICS’98, BCP Vol. 50.

2002 Symposium on Geometry and Topology of Caustics. CAUSTICS'02, BCP Vol. 62

Niektóre z czasopism w których publikują uczestnicy seminarium:

Pacific. J. of. Mathematics, J. of London Math. Society, J. of Mathematical Physics, Math. Proceedings Cambridge Phil. Sci., Colloquium Mathematicum, Compositio Mathematica, Communications in Math. Phys., Ann. Inst. H. Poincare, J. Geom. Phys., Geometriae Dedicata, Acta Appl. Mathematicae, Bull. Polish Acad. Sci., Math., SIAM J. Appl. Math., Letters in Math. Phys., Stochastic Processes and Their Applications, Hokkaido Math. Journ., Bull Austral. Math. Soc., Banach Center publications, C.R.A.Sci. Paris, Annales Polon. Mathematici, Reports. on Math. Phys., J. Phys. A, Mathematical and General, International J. of Mathematics and Mathematical Sci., Quarterly J. Math.,

Seminarium organizuje corocznie Jesienną Szkołę Naukową z Teorii Osobliwości oraz wydaje Zeszyt poświęcony prepublikacji aktualnych wyników uczestników seminarium.

Singularities and Mathematical Physics, Vol. I, 1995.

Singularities and Mathematical Physics, Vol. II, 1996.

Singularities and Symplectic Geometry, Vol. I, 1997.

Singularities and Symplectic Geometry, Vol. II, 1998.

Singularities and Symplectic Geometry, Vol. III, 1999.

Singularities and Symplectic Geometry, Vol. IV, 2000.

Singularities and Symplectic Geometry, Vol. V, 2001.

Singularities and Symplectic Geometry, Vol. VI, 2002.

Konferencje 2000 . 2001 . 2002a. 2002b. b'.

2003a. 2003b.

2004.

W roku 1999 Seminarium obchodziło swoje 20 lat istnienia.

W roku 2004 Seminarium obchodzi swoje 25 lat istnienia.

Open Mathematical Seminar

Singularity Theory, Symplectic Geometry, Nonlinear Analysis

Stanisław JANECZKO, Zbigniew SZAFRANIEC

http://alpha.mini.pw.edu.pl/~forum/oms/_s1