Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Maciej Grzenda

MiNI PW | Strona główna | Życiorys | Zainteresowania | Publikacje | Dla studentów | Dydaktyka | Informacje | English

 

 

Informacje organizacyjne

 

  • Uwaga: Z powodu godzin dziek. w dniu 19.12.2017 od godz. 16.00, konsultacje tego dnia rozpoczną sie o godz. 12.15
  • Konsultacje, wpisy: wtorek godz. 16.15 18.15, pok. 551
  • Informacje związane z poszczególnymi wykładami są zawarte poniżej

 

Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi

 

 

Materiały do wykładów:

 

 

 

 

Metody Data Science

 

  • Terminy pozost. wykładów: 18.12.2017, 4.01.2018 (czwartek), 8.01.2018, 15.01.2018, 22.01.2018 (zamiast 4.01.2018), 29.01.2018 (egzamin)
  • Uwaga: zmiana terminu wykładów. Nowy termin wykładów od 16.10.2017: pon. godz. 18.15, s. 210 (sala potwierdzona). Zmiana wynika z potrzeby wyeliminowania kolizji w planie z seminarium pedagogicznym

 

Materiały:

 

 

Przetwarzanie danych w platformach Big Data

 

  • Uwaga: wykład 9.11.2017 niestety nie odbędzie się
  • Terminy wykładów: 12.10.2017, 19.10.2017, 26.10.2017, 2.11.2017, 9.11.2017, 16.11.2017, 30.11.2017, 7.12.2017, 14.12.2017 godz. 15.15. s. 102
  • Uwaga: wykład 16.11.2017 rozpocznie się o godz. 14.50 (s. 102) - zgodnie z propozycja uczestników ostatniego wykładu
  • Uwaga: brak wykładu 23.11.2017 - wyjazd projektowy

 

Materiały do wykładów:

 

Wyniki testu

 

 

Bazy Danych - matematyka

 

 

Materiały do wykładów:

 

Materiały do zajęć laboratoryjnych:

 

Certyfikaty i egzaminy zbliżone do tematyki zajęć:

Uwaga:

Materiały dla przedmiotów prowadzonych na studiach anglojęzycznych - w części anglojęzycznej strony.